Dopusti promenu

Čovek, kao emotivno biće satkano od najfinijih osećanja, ide kroz život često neosvešćen. To radi nenamerno, izgubljen i zatrpan mnoštvom informacija koje prima od spoljašnjeg sveta. Udubi li se u spoznaju sopstvenog bića, spreman je za pronalazak svrhe svog postojanja, a samim tim se lako dalje usmerava. Tek samospoznajom jasno i fokusirano stremimo ostvarenju životnih ciljeva. Ipak, iako deluje lako, samospoznaja je dug i temeljan proces. Sastoji se iz kontinuiranog rada na sebi.
Zvuk je jedan od elemenata koji potpomažu osvešćenje uma i pročišćenje tela. Kada zvuk dopire od planetarnog gonga Venere, unosi lepotu u naše svesno. Lepota se ne ogleda samo u fizičkom postojanju, pre je u lepoti duha koji svoj trag prikazuje kroz oči čoveka. Zato se ljudi zaljubljuju u nečije oči ili lepotu osmeha. Lepo se preliva našim telom stvarajući sklad unutar organizma. Vibracija budi ćelije i podseća na lepotu življenja.
Zvuk Plutona je mističan. Njegova vibracija budi dubinsku i korenitu promenu. On prodire u niže slojeve ljudske duše, zalazi u nesvesno i pravi izmene loših uverenja. Zvukom univerzuma podseća na velike snove i njihovo ostvarenje, ali i ističe važnost transformacije kako bismo postigli ono o čemu sanjamo. Iz tame svoga postojanja izvlači najčistije misli i snažne ideje budućnosti. Ovaj gong, baš poput rimskog boga podzemlja, izranja iz dubina i obuzima telo i um.
Kombinacijom ova dva gonga stvara se snažna manifestacija misli – PROMENOM DO LEPOTE.
Zato ove nedelje vibraciju do Vaše duše šaljem sa ova dva planetarna gonga… Ona stiže do Vas sa svrhom i poziva Vas sa svrhom. U ishod nemojte sumnjati, on je uvek onakav kakav smo sanjali. Potrebno je samo da promenu dopustimo i prepustimo se snovima. Neka Vas zvuk Venere i Plutona učvrste ili vrate na put kojim želite da budete, put mira. Sve ostalo će doći vrlo lako.
Lepe misli šalje Vam Vaš
Lehos!