Joga u slanoj sobi

Usklađivanjem disanja i pokreta pročišćavamo um i telo.

Da bismo mogli da funkcionišemo u punom potencijalu potrebno je da mozak bude nahranjen dovoljnom količinom kiseonika. Dodatno opuštanje nam omogućava velika količina salaniteta u takvom prostoru.

U Crystal Salt Room sredom u 19 je termin rezervisan za lagane vežbe joge sa akcentom na pravilno disanje, povezanost pokreta i disanja a u cilju otvaranja grudnog koša i pročišćavanja disajnih puteva.